13 Mayıs 2010 Perşembe

Evliyalar Şehri Tokat

Evliyalar Şehri dizisinin beşinci kitabı çıktı.
Abdulhalim Durma'nın Tokat ili üzerine yapmış olduğu çalışma okuyucusu ile buluşuyor. Evliyalar Şehri Tokat'ta zengin tarihi mirasın ihtişamı, bugün restore edilmiş olan camiler, medreseler, zaviyeler, türbeler ve restorasyonu devam eden heybetli kalenin varlığı ile gözler önüne seriliyor. Tokat vakıfları ile varlığını sürdürerek günümüze kadar gelebilmiş olan bu eserlerin ardında adeta gizlenen banilerin şahsında bir sosyal hizmet anlayışını görmemek mümkün değil. İçinde yaşamış oldukları toplumun göz bebeği sayılan 'Allah dostları' şehrin ruhaniyetini oluştururken bu tarihi şehre mistik bir hüviyet kazandırıyor.
Çok renkli bir maziye sahip olan şehrin her meşrepten insana hitap eden tarikat zenginliği dikkati çekiyor. Mevleviliğin ve Nakşibendiliğin köklü geçmişi yanısıra Bektaşilik, Keçeci Babalılar ve Hubyarcılar olmak üzere Aleviliğin her kolunu köylerine varıncaya kadar ilçeleriyle birlikte Tokat'ta görebilirsiniz.
Az sayıda prestij baskısı da yapılan Evliyalar Şehri Tokat'a ve yazarın önceki çalışmaları olan Amasya, Kastamonu, Afyonkarahisar, ve Isparta'ya internetten ulaşmak da mümkün.