2 Nisan 2008 Çarşamba

Ali Talat Bey

(1869-1922)
Mimar. Eyüpsultan’daki İptidai Mektebi’nde ve Kocamustafapaşa Askeri Rüştiyesi’nde okudu. Bir yıl dil okuluna gittikten sonra Sanayii Nefise Mekteb-i Âli Resim Bölümü’nü bitirdi (1888). Daha sonra da Hendese-i Mülkiye Mektebi’nden diploma aldı. 1895’te bitirdiği okulun Köprücülük ve Kâgir, Ahşap İnşaat Bölümü’ne öğretmen olarak atandı. Uzun yıllar süren öğretmenliğinin yanı sıra Mimar Kemalettin Bey’le Birinci Ulusal Mimari akımının öncülüğünü yaptı. Yabancı etkilerden kurtulup Osmanlı Dönemi mimarlık ürünlerine dönerek, eski kalıpları yeni olanaklar içinde deneme amacı güden bu akım mimaride bir yeniliktir.
Boğaziçi’ndeki vapur iskelelerinden bir bölümünün Ali Talat Bey’in olduğu sanılıyor. Mimar Sinan’ın geliştirdiği biçim kalıplarını yeniden kullanmanın yollarını arayan Ali Talat bey’in günümüze yalnızca kimi plan ve çalışmalarından örnekler kalabilmiştir.
Mimar Kemalettin Bey’le birlikte yazdığı, Fenni Mimari, İnşaat ve İmalatta İşçilik (4 cilt), Sanayii İnşaiye ve Mimariyeden Doğramacılık, Marangozluk, Silicilik gibi kitaplar uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur.