2 Nisan 2008 Çarşamba

Ebubekir Kani

(1711- ?)

Şair ve mizah ustası. Tokat’ta doğmuş, Tokat Mevlevihanesi’ne girmiştir. Kırk yaşına kadar da Tokat dışına çıkmamıştır. Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’ya yazmış olduğu bir kasideden dolayı İstanbul’a davet edilmiştir.

Osmanlı sarayı Divanı Hümayun Kaleminde hocalık yapmış, daha sonra Silistre’ye Divan Kâtibi olarak gitmiştir. Bükreş’te bulunduğu sırada âşık olduğu Romanyalı kızın kendisine Hıristiyan olmasını teklif etmesi üzerine “Kırk yıllık Kâni, olur mu Yani” cevabı ile Osmanlı hiciv sanatçıları arasına girmiştir.

İstanbul’a dönüşünden sonra Sadrazam Yeğen Mehmet Paşa’ya yapmış olduğu espiriler yüzünden asılmaktan kurtulmuş ve Limni Adası’na sürülmüştür. Daha sonra yoksulluk içerisinde İstanbul’a ölmüştür. Manzumeleri, nesih yazıları ve mektupları ile Türk mizah sanatının en güzel örnekleri arasındadır.