6 Nisan 2008 Pazar

Eğitim

Eğitim ve kültür seviyesi, oldukça iyi durumda olan ilçe merkezinde %100'e yaklaşan okur-yazar oranı köylerde %90'ın üzerindedir. Buna neden olarak da, Zile'de eğitim-öğretimin Danişmentlilere kadar uzanması ve Danişmentlilerden bu yana yörenin önemli bir kültür merkezi durumunda olması ile ilgili olduğu sanılmaktadır.
1871 tarihli Sivas Salnamesine (Yıllığına) göre Zile'delO müderris, 88 medrese öğrencisi, 12 okul ve 267 öğrencinin olduğundan bahsedilmektedir. 1898 tarihli Maarif Salnamesine göre Zile'de 40 öğrencinin öğrenim gördüğü bir rüşdiye mektebi bulunduğu anlaşılmaktadır. 1903 tarihli Maarif Salnamesine göre de;

Zinciriye Medresesi 29 öğrenci Karaköle Medresesi 8 öğrenci
Kislik Medresesi 55 öğrenci Yazılmış Medresesi 99 öğrenci
Nakkaş Medresesi 15 öğrenci Kavak Medresesi 32 öğrenci
Aranbot Medresesi 20 öğrenci Ececiöyük Medresesi 31 öğrenci
Cam-i Kebir Medresesi 68 öğrenci Eryaç Medresesi 13 öğrenci

Yukarıda mevcut 10 medrese de 370 öğrenci öğrenim görmüştür.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ve bilhassa son yıllarda ilçede eğitim-öğretim alanında önemli yatırımlar yapılmıştır. 1992-1993 öğretim yılında 7 tanesi ilçe merkezinde olmak üzere 126 ilkokkulda toplam 10.417 öğrenci 227 öğretmen, 2 tanesi ilçe merkezinde olmak üzere toplam 4 ilköğretim okulunda 1364 öğrenci ve 67 öğretmen, 2 tanesi ilçe merkezinde, 3'ü kasabalarda toplam 5 ortaokulda 2374 öğrenci 73 öğretmen, 6 lise ve Sağlık Meslek Lisesinde 3538 öğrenci ve 167 öğretmen, iki Yıllık Meslek Yüksek Okulunda 218 öğrenci, 2 yrd. doçent, 4 öğretim görevlisi, 2 uzman bulunmaktadır. Yüksek okula Tokat'dan geliş gidiş yapan öğretim elemanları da vardır.
ilçemizde bulunan ilkokul ve ilköğretim okullarının dışında 2 ortaokul, 1 lise, 1 Kız Meslek Lisesi, 1 Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, 1 Ticaret Meslek Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi kendi binalarında, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesine bağlı iki yıllık Meslek Yüksek Okulu, Zile Anadolu Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesi ise halen geçici binalarda eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.