12 Nisan 2008 Cumartesi

Hacı Çıkrık Medresesi

1182-83 yıllarında inşa edilen yapı, ancak kuzey kanadıyla günümüze gelebilmiştir. Bu kanat, ortada tonozlu bir eyvan ile bu eyvanın iki yanında yer alan birer mekândan oluşmaktadır. Eyvanda yer alan üç mezarın, buradaki varlığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmamakla beraber, bu hacmin ana eyvan olarak düşünülmesi gerekir. Çünkü eyvanın iki yarandan güneye doğru uzanan ve avluyu üç yönden saran revak düzenine ait kemer başlangıçlan, yapımn güney yönünde geliştiğini ve açık avlulu plân şemasına sahip olduğunu, göstermektedir. Anadolu'da erken dönemlerden itibaren uygulanan ve Osmanlı Medrese Mimarisi'nde de varlığını sürdüren revakh avlu medrese plân şemasında gördüğümüz avlu-revak ilişkisi, sadece medreselerde değil darüşşifa, tabhane, tekke ve han gibi, başka fonksiyonel yapdarda da görülür.