5 Nisan 2008 Cumartesi

Halef Sultan Zaviyesi

Tokat İli, Merkezde Meydan mahallesinde Emniyet Müdürlüğü’nün arkasında Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Halef Sultan Zaviyesi Selçuklular tarafından 1291- 1292 yıllarında Halef bin Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı ve sekiz odadan oluşmuştur. Bu odaların bazıları kubbe bazıları tonoz ile örtülüdür. Ana kubbenin üst kısmı açıktır. Zaviyenin giriş kapısı ve pencereleri kesme taş ile diğer kısımları da moloz taş ile yapılmıştır. Zaviyenin 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce orijinaline uygun olarak onarımı yapılmıştır.