11 Nisan 2008 Cuma

Muzaffer Erdost

(1930- )
Yazar. Tokat’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirdi (1956). Ankara’da Pazar Postası ve Ülke dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Açık Oturum Yayınevi’ni kurdu (1957-1961). Askerlik dönüşü bir süre Ulus gazetesinde çalıştı. Sol ve Yön yayınlarını kurdu ve yönetti.12 Mart 1971’den sonra Türk Ceza Yasası’nın 142.maddesine aykırı eylemde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.1974 affıyla serbest bırakıldı.
Öykü ve şiir ile başladığı yazın yaşamını eleştirileriyle sürdürdü. Çeşitli dergilerde yayınlanan yazılarıyla şiirde İkinci Yeni akımını destekledi. 1965’ten sonra Türk Solu ve Papirüs dergilerinde “Milli Demokratik Devrim” görüşünü benimseyen yazılar yazdı. Bu yazılarını Türkiye Üzerine Notlar (1971) adlı kitabında topladı. Son yazı ve şiirlerini İlhan İlhan’da topladı (1983). Kardeşinin ölümünden sonra adını Muzaffer İlhan Erdost olarak değiştirdi.
Eserleri:
Şiirlerini Havada Kalan Güvercin adlı kitapta topladı.