12 Nisan 2008 Cumartesi

Niksar Cin Camii

Niksar Cin Camii (h.555/mll60) Anadolu Türk Mimarisinin günümüze ulaşabilen erken örneklerinden biridir. Anıtsallık yönünden hiç bir iddiası bulunmayan yapımn moloz taş duvar örgüsü de döneminin tekniğini yansıtmaktadır. Cin Camii'nin plân tipolojisi yönünden belirleyici yanı üst örtüşüdür. Kareye yakın dikdörtgen mekânın tonozla örtülmesi, çevredeki diğer dinî yapılarda görülmeyen bir özelliktir veya en azından benzer erken örnekler günümüze ulaşmamış olabilir. Cin Camii'nde topografyanın belirleyici bir unsur olduğu ve buna bağlı olarak giriş açıklığının batı yönüne açıldığı görülür.