12 Nisan 2008 Cumartesi

NİKSAR, EBU'L KASIM AH MED HANI


Ebu-1 Kasım Ahmed tarafından h. 621/m1224 tarihinde inşa ettirilen, ancak günümüzde yeri dahi tesbit edilemeyen yapının inşa kitabesi Melik Gazi Türbesi'nde bulunmuştur. 0.38x0.50 m. ölçülerindeki altı satırlık sülüs kitabenin metni şöyledir:

"Emere bi-imâreti hâzi'l-ham'I-mübâ reketi fi-eyyâmPs-suItâni'I-mu'azzam Ebu'l-feth Keykubâd b.Keyhüsrev Bur hân Emirü'l-müminin alâ yedi'l-abdi'z-za'if el-Kasım Ahmed b. Muhammed...

ÂH rahmetullâh fi-tarihi sene ahid ve selâsin sitte mî'e."h.631