5 Nisan 2008 Cumartesi

SAAT KULESİ

Behzad Semtinde, kentin her yerinden görülecek şekilde 1902 yılında yapılmıştır. Kapısı güney yönünde olup yüksekliği 33 metredir. Kesme taştandır. ll. Abdülhamit’in padişah oluşunun 25. yılı için halkın yardımlarıyla Mutasarrıf Bekir Paşa ve Belediye Reisi Mütevellioğlu Enver Bey tarafından yaptırılmıştır. 1917 yılında alafrangaya çevrilen saat kısmı, dört yöne büyük kadranlarla ve her yarım saat başlarında 2 dakika ara ile tam çalar durumdadır. Sesi kentin her semtinden rahatlıkla duyulabilmektedir. Kitabesi bilinmeyen nedenlerle kazıttırılmış ve yalnız 1902 tarihi bırakılmıştır.