5 Nisan 2008 Cumartesi

Sümbül Baba Zaviyesi

Tokat İli, Merkezde Gazi Osman Paşa caddesi üzerinde yer alan Sümbül Baba Türbesi 1292 yılında Hacı Bayram Veli ‘nin talebesi hacı Sümbül tarafından yaptırılmıştır. Tekke giriş kapısı hariç moloz taş ve tuğlanın birlikte kullanımı ile yapılmıştır. Giriş kapısı mermerden oldukça güzel oyma süslerle bezenmiş olup; daha önce toprak altında kaldığından sökülerek yükseltilmiştir. Kapı girişinden sonra zaviyede iki ana mekan olup bunlardan biri kubbe ile örtülüdür. Türbenin olduğu bölüm ise yapının yanında çıkıntı halindedir. Zaviye giriş kapısı üzerine daha sonra Bağdadi iki katlı bir ev inşa edilmiştir.