5 Nisan 2008 Cumartesi

Yeşilırmak Köprüsü

Kesme taştan beş gözlü olarak yapılmış tipik bir Selçuklu köprüsüdür. 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki köprü çok iyi korunmuş olup bugün de kullanılmaktadır. Köprünün yapımı ve kitabesi ilgi çekicidir. Kitabeden anlaşıldığına göre köprünün temeli 1249 tarihinden sonra atılmıştır. Çok iyi korunmuş olan kitabede, 3 yıl boyunca bir birleriyle mücadele etmiş 3 şehzadenin adı birlikte yazılıdır. Bu nedenle köprü, Selçuklu tarihi ve kitabeleri bakımından önemlidir. Kitabede köprüyü yaptıranın Pervane Seyfeddin Hamid İbn-i Ebül Kasım-ı Tusi olduğu
belirtilmektedir.