12 Nisan 2008 Cumartesi

DAZYA KÖYÜ - EMİNÜDDİN HOŞKADEM CAMii


Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Dazya (Gümüştop) Köyü'nde bulunan ancak günümüze ulaşmayan cami, beş satırlık inşa kitabesine göre h.762/m. 1361 Eratna Beyi Gıyaseddin Mehmet'in emriyle, Eminüddin Hoşkadem tarafından Hafız Osman Ali'ye inşa ettirilmiştir. Aynı köydeki bir türbeye nakledildiği söylenen kitabe, ne yazık ki bugün anılan yerde mevcut değildir. Sözkonusu kitabe metni şöyledir;

"Bu caminin imarını milletlerin koruyucusu en büyük sultanın devletlü zamanında, dünyada Allah'ın gölgesi, din ve dünyanın kılıcı sultanın oğlu, Arap ve Acem Melikleri' nin seyyidi Sultan Gıyaseddin Mehmet b. Eratna -Allah mülkünü ve rahmetini daim kılsın- emretti. Faziletli, tedbirli kullarından ulu emir Eminüddin (Hoşkadem ?)'in yardımıyla -onun devletini artırsın- Yüce Allah'ın rahmetine muhtaç zayıf kul, din ve devletin yüelticisi Hafız Hasan oğlu Ali inşa etti -Allah ondan razı olsun-. Bir ramazan, sene yediyüz altmış iki/5 Temmuz 1361.