11 Nisan 2008 Cuma

ZİLE, TEKKE HAMAMI


Bedesten Camii'nin güney-doğusunda yer alan hamam, 1967 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne verilen bir rapor neticesinde, yıkılmak üzereyken esaslı bir onanm ile kullanılır hale getirilmiştir. Bu onarımda L şekline sahip ilk kuruluşun soyunmahk kısmı tamamen yıkılarak, bitişik nizamda kadınlar kısmı eklenmiştir. Her iki kısımda da üçer bölümden oluşan soyunmahk, doğrudan sıcaklığa açılır. Dört eyvanlı ve köşe halvetli sıcaklık bölümlerinin kuzey cephesi boyunca tonoz örtülü su haznesi uzanır. Çeşitli tarihlerde bir çok onarımdan geçen hamam, özgün plân ve mimarisini tümüyle kaybetmiş durumdadır. Bazı yayınlarda Tekke Hamamı'nm Şeyh Ethem Çelebi Tekkesi'ne gelir sağlamak amacıyla inşa edildiği belirtilmektedir.