11 Nisan 2008 Cuma

Fikret Tarhan

1932 yılında Zile'de dünyaya gelmiştir. Binbaşızâde Çiftçi Rıfat Bey'in oğludur. Annesi Hat Sanatı Ustası Amasyalı Cemil Hoca'nın kızı, Hatice Hanım'dır.

Öğretmen Okulu'nu Sivas'ta bitirmiştir. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim - İş Bölümü'nden 1956'da mezun olmuş, Malatya ve Erzincan Askerî Liseleri'nde, çok sevdiği memleketi Zile'de Resim Öğretmenliği, Ankara'da Millî Eğitim Bakanlığı Şube Müdür Yardımcılığı, Marmaris Lisesi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş; 1973'de kendi isteği ile memleketi Zile'ye dönmüş, Ağustos 1980'de ise zamanın öğretmen üzerindeki yıpratıcı etkileri karşısında küskün olarak emekliye ayrılmıştır.

Memleketi Zile'de çalıştığı her iki dönemde de Zile için çok yararlı eğitim çalışmalarında bulunmuş, müzik, tiyatro, edebiyat alanında yararlı çalışmalar yapmış; "Çağıltı" adlı kültür ve sanat dergisinin yayımını yönetmiştir.

"Zile Kültür Derneği'ni kurmuş, çalışmalarında fedakârca önderlik etmiştir. Aynı zamanda ressam olan sanatçı "Zile Müze Kurdurma ve Yaşatma Derneği" çalışmaları ile yurt sevgisinin doruğuna çıkmış ve bu çabalar kısa ömrünü dopdolu geçirmiştir.

Şiirleri, çok değer verdiği dostu Ressam Nüzhet İslimyeli'nin yayımladığı "Ankara Sanat Dergisi" ile "Ilgaz" isimli edebiyat dergisinde yayımlanmış, resimleri ise; 1956'da Devlet Resim ve Heykel Sergisi ve diğer birkaç karma sergide yer almıştır.

Ne yazık ki, insan sevgisine ve doğaya kendini adamış olan bu vatan ve millet sevgisi ile dopdolu, öğretmenliği daha çok eğitimcilik olarak nitelendirip öğrencilerini o yönde yaşama hazırlamaya çalışan, iyi bir öğretmen, ressam, ozan ve geniş çapta çok yönlü sanatçı Fikret TARHAN, 28 Aralık 1982 günü bir ameliyat sonucu aramızdan vakitsiz bir biçimde çok erken' ayrılmıştır.

Halen, Zile/Tokat Kız Meslek Lisesi Müdiresi ve Resim öğretmeni olan eşi Nurten TARHAN ile oğulları Yiğit Ahmet TARHAN ve Rifat Bora TARHAN'ı eserlerinin yanı sıra, değerli varlıkları olarak geride bırakmıştır.

-ünyezile.com'dan-