11 Nisan 2008 Cuma

Necati Sepetçioğlu

(1932- 2006)

Yazar. Zile’de doğdu. Ortaokulu Zile’de, Liseyi değişik yerlerde okudu. Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. İstanbul Belediyesi’nde çalıştı. Türkiye Kızılay derneği Neşriyat Müdürü oldu. İstanbul Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde şeflik ve Milli Eğitim Basımevi’nde müdürlük, derleme müdürlüğü gibi görevlerde bulundu.

İlk öyküleri Sivas’ta Hakikat gazetesinde yayınlandı. Daha sonra İstanbul, Türk Yurdu, Türk Dili, Hisar, Pınar gibi dergilerde yazdı. 1961’de ilk romanı Çağlayanlı Vadi, Vatan gazetesinde tefrika edildi.

Eserlerinden başlıcaları: Abdürrezzak Efendi (1956), yaratılış ve Türeyiş (1965), Trampacılar (1968), Köprü (1969), Son Bloklar (1969), Büyük Otmarlar (1970), Kilit (1971), Her Bizansa Bir Fatih (1972), Anahtar (1972), Menevşeler Ölmemeli (1973), Kapı (1973), Konak (1973), Çatı (1974), Üçler Yediler Kırklar (1975), Ebemkuşağı (1980).