2 Nisan 2008 Çarşamba

Gaybi Camii

Cami kare plânlıdır. Esas ibadet mekânına ahşap çift kanatlı kapıdan giriş yapılmaktadır. Kare mekânın üzeri içten ahşap tavan, dıştan kiremit kaplı kırma çatı ile örtülüdür. Çatı geniş saçakla son bulmaktadır. Güneyde yarım silindirik niş halinde mihrap, mihrabın yanında ahşap minber bulunmaktadır. Kuzeybatı köşede yükselen minare, moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir. Kare kaideli, silindirik gövdeli minarede iki taş bilezik mevcuttur. Demir korkuluklu şerefenin alt kısmı kirpi motifleriyle hareketlendirilmiştir. Minare kurşun kaplı konik külah ile son bulmaktadır. Taş temel üzerine ahşap iskeletle inşa edilen beden duvarlarının aralarına kerpiç dolgu yerleştirilmiştir. Yapıda süsleme sadece mihrapta görülmektedir. Mihrabı çevreleyen kare formlar içerisine elma motifleri ve bu motifin etrafında gelişim gösteren yapraklar mevcuttur. Bu bordürün yanında stilize lale, karanfil motifleri suyolu şeklinde yapılmıştır. Motiflerde kırmızı, pembe, mavi ve mor gibi canlı renkler kullanılmıştır. İbadete açıktır.