2 Nisan 2008 Çarşamba

GENÇ MEHMET PAŞA (ÖRTMELİ ÖNÜ) CAMİİ


Yapı yamuk plânlı, marksilya tipi kiremit kaplı ahşap çatı ile örtülüdür. Caminin batı ve güneybatı cepheleri yola uygun hale getirilmek için çarpık inşa edilmiştir. Kuzeyde üç adet ahşap direk üzerine oturan ahşap tavanla örtülü son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin doğusu açık olup batı cephesinin kuzeydoğu köşesinde kesme taş ve tuğladan inşa edilmiş olan minare yer alır. Sekizgen kaideli, onaltıgen gövdeli minare konik külah ile sonlanmaktadır. Son cemaat yerinin döşemesi dökme mozaik kaplıdır. Kuzeydeki ahşap, çift kanatlı, dikdörtgen çerçeveli kapıdan yapıya giriş yapılmaktadır. İbadet mekânını altta dikdörtgen formlu ahşap doğramalı ve demir parmaklı üstte alçı çerçeveli pencereler aydınlatmaktadır. Caminin yapımında kerpiç ve moloz taş malzeme kullanılmıştır. Alt seviyede kesme taş üst seviyede tuğla malzeme görülmektedir. Yapıda sadece tavandaki ahşap işçiliği ve kalem işi süslemeleri geç dönemin süsleme anlayışını vermeleri açısından dikkate değerdir. Tavan yedi bölüme ayrılmıştır. Bunlardan altısı aynı ölçülerde dikdörtgen oluşturmuş ve girift, geometrik kompozisyolar meydana getirilmiştir. Kompozisyonun merkezinde kare bir göbek yer almaktadır. Göbeğin etrafında kırmızı, mavi ve lacivert renklerin kullanıldığı kalem işi süslemeler mevcuttur. İç mekândaki ahşap mahfil, kiremitlerle yenilenmiş mihrap ve sağındaki ahşap minber, orijinal olmayıp sanatsal değer taşımazlar. İbadete açıktır.