11 Nisan 2008 Cuma

MAHMUT DEDE TÜRBESİ


İ.H.Uzunçarşılı, Turhal ilçe merkezindeki türbeyi, içerisinde iki erkek, bir kadın mezarı bulunan, Selçuklu tarzında inşa edilmiş bir yapı olarak tanıtmaktadır. Kapı ve pencerelerinin çini bezemeli olduğu bildirilen türbenin, h.70l/m. 1301 tarihini veren dört satırlık sülüs kitabe metni de şöyle verilmektedir;

"Hâza meşhedü'l-emir el-merhûm el-mağfûr es-sa'id eş-şehid Mü bariz ibnü-lemir el-merhûm Muhammed nevvera'llâhu mezce'ahâteveffâ yevme'l-hamis âhirûyevmin min safer sene ihdâ ve seb'a mî'e."