11 Nisan 2008 Cuma

TURHAL KALESİ

Pontos Kapadokyası'mn en önemli kentlerinden biri olan Turhal, Tokat il merkezine 48 km. mesafede geniş bir düzlüğe kurulmuştur. Strabon, Gaziura ismiyle tanıttığı kentte Pontos krallarına ait konutların bulunduğunu ifade etmektedir(3). Daha somaki dönemlerde bu önemim sürdüremeyen kentte, özellikle cami ve türbe gibi mimari eserler inşa edilmiş ancak hiçbiri günümüze ulaşamamıştır. Turhal Kalesi de bugün, hiç bir anlam ifade etmeyen kalıntıları ile yok olmanın eşiğindedir. Evliya Çelebi, sözkonusu kaleyi yığma tepe üzerinde taştan inşa edilmiş beşgen kuruluşa sahip ancak pek de sağlam olmayan bir yapı olarak tamtmaktadır(4). Ne var ki, sözkonusu tepenin, yığma tepe olmadığı doğal kaya şeklinde yükseldiği anlaşılmaktadır.