12 Nisan 2008 Cumartesi

MAHPERİ HATUN KERVANSARAYI

Tokat İli, Pazar İlçesinde yer alan Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Mahperi Hatun Kervansarayı Hicri 636-Miladi 1239 yıllarında 1. Alaaddin Keykubad’ın karısı II. Gıyaseddin’nin annesi Mahperi Hatun adına yaptırılmıştır. Açık avlulu yazlık ve kışlık kısımlardan ibaret klasik Selçuklu sarayları tarzında yapılan Kervansaray çok sade olup, bütün tezniyat giriş kapılarında toplanmıştır. Çok simetrik bir şekilde tertipleniş olan planında da görüleceği üzere yazlık avlulu kısmın iki yanını kesme taş ayaklara müstenit tonozlu galeriler ve ön cephenin hemen arkasında yer alan üç hücre işgal eder. Girişin yanındaki küçük eyvan içinden taş konsol bir merdivenle çatıya çıkılır. Kışlık kısım ise nispeten sade bir şekilde profillerle tezyin edilmiştir. İkinci bir kapı ile avlulu kısımdan ortadaki diğerlerine göre daha geniş tutulmuş Üç sahanlık kışlık kısma geçilir. 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce orijinaline uygun olarak onarımı yapılmıştır.