12 Nisan 2008 Cumartesi

NİKSAR KEŞFİ OSMAN EFENDİ CAMİİ


Özgün plân ve mimarisini tümüyle kaybetmiş olan cami, Uzunçarşıh tarafından yayınlanmış olan kitabesinden ve Başbakanlık Devlet Arşivleri'ndeki kayıtlardan da anlaşılacağı üzere, iki yapılaşma süreci göstermektedir: 1). h.l078/m.l667 yılında inşaasına başlanan cami, banisinin maddi sıkıntıları nedeniyle yarım bırakılmış, 30 yıl sonra Hacı Yusuf Efendi tarafından tamamlanmıştır.

Kitabesinden, caminin ilk banisi olan Hacı Osman Efendi'nin Celvetî Tarikatı'na mensub ve Üsküdarlı Aziz Mahmut Hüdai Efendi'nin halifelerinden olduğunu öğrenmekteyiz.

İkinci inşaası h.H08/m.l696 tarihinde geçekleşen cami için h.H53/m.l740 tarihinde Hatice Hatun binti Mehmet adıyla bir de vakıf tesis edilmiştir. Sözkonusu vakfiye Osmanlıca olup, cami görevlerinin ücretini bildirir.