12 Nisan 2008 Cumartesi

TAHTOBA KÖYÜ KİLİSESİ


Tokat il merkezine 25 km. mesafede, Tahtoba Köyü'nde bulunan yapı, tek nefli bir kuruluşa sahiptir. Günümüzde cami olarak kullanılmasına rağmen özgün plân ve mimarisini koruyan kilisenin mekânı, duvar payelerine oturan bir kemerle ikiye bölünmüş, giriş yönündeki hacim tonozla, naos ise kubbe ile örtülmüştür. Yapının inşa tarihini veren bir kitabesi veya kaydı bulunmamaktadır. Apsis bölümü dıştan üç kenarlı olan yapı camiye çevrildikten soma zemini yükseltilmiş ve batı cephesinde bulunan girişi iptal edilerek kuzey cephesinde yeni bir kapı açılmıştır.