11 Nisan 2008 Cuma

Tekke ve Zaviyeler

Zile, ŞeyhNusret Tekkesi
Zile, Şeyh Bahşayiş Tekkesi
Zile, Ahi Evrem Tekkesi
Zile, Şeyh Ramazan Tekkesi Zile
Zile, Şeyh Kulu Zaviyesi
Zile, Ömer Çelebi Zaviyesi
Zile, Hacı Halil Zaviyesi
Zile, Halvalı Zaviyesi
Zile, Yeşilce Köyü Şeyh Eylük Tekkesi (14.yy)