11 Nisan 2008 Cuma

Tekke ve Zaviyeler

Niksar, Melik Gazi Tekkesi (h.560/m.l 161)
Niksar, Işık Tekkesi (h.690/m.l291)
Niksar, Sunguriye Zaviyesi (1 l.-12.yy.)
Niksar, Çöreği Büyük Tekkesi (13.yy.)
Niksar, Şeyh Muslihüddin Tekkesi
Niksar, Ahi Nehcevan Zaviyesi
Niksar, Güçibeyzade Adil Bey b. Mehmet Çelebi Zaviyesi