11 Nisan 2008 Cuma

NİKSAR, MELİK GAZİ TEKKESİ


Bugün için yeri dahi bilinmeyen zaviyenin varlığına ilişkin yegâne belge, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan h.560/m.H64 tarihli Arapça vakfiye suretidir. Prof.Dr. Tanju Cantay Melik Gazi Mezarkğı'nın girişinde bulunan yapı kalıntılarının, Melik Gazi Tekkesi'ne ait olabileceğim belirtmiştir. Mezarlığa giden yolun iki yanma dağılan kalıntılar kot farkından dolayı birbirleriyle ilişkili görünmemektedir. Yolun sağındaki kalıntılar epeyce yüksekte olup, 5.70x6.65 m. ölçülerinde birbirine bitişik tonozlu iki dikdörtgen hacimden ibarettir. Ancak, kuzey yönüne doğru devam ettiği anlaşılan, sol taraftaki kalmalardan yolun hemen kenarındaki tonozlu hacmin içerisinde bir mezar bulunmaktadır.