11 Nisan 2008 Cuma

ZİLE, YENİ HAMAM


Zile, Dutlupmar Mahallesi'nde bulunan hamamın inşa tarihi bilinmiyor. Ancak, Evliya Çelebi'nin sözünü ettiği Paşa Hamamı olabileceği düşünülmektedir(3). Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir kuruluşa sahip olan hamamın, kare plânlı soyunmalık kısmı kubbe ile örtülmüştür. Ilıklık, ortada kubbe, yanlarda tonoz ile örtülmüş ve ılıklığın sol tarafında dışa taşkın bir vaziyette helalar yer almıştır. Dört eyvanlı plân kuruluşuna sahip olan sıcaklık bölümünde, eyvanların arasında kalan hacimler kubbeli halvet hücreleri olarak düzenlenmiştir. Nihayetinde yapının güney cephesi boyunca uzanan su haznesi ile plân şeması tamamlanır.

Hamamın bütününe hakim olan soyunmahk kısmına, doğu cephesinde yer alan basık kemerli kapıdan girilmektedir. Kapı açıklığının üst kısmında bir kuşevi bulunur. Ana beden duvarları moloz taş ve tuğla-derz ile inşa edilen yapının, kapı ve eyvan kemerleri muntazam kesme taş ile örülmüştür.